ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 62253700
Start date: 15.04.2009
End date: 14.04.2011
Approval date: 20.03.2009
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: NOMARHIA ANATOLIKIS ATTIKIS
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top