ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΡΗΧΟΥ ΥΓΡΟΥ

Ref.No: 62106000
Start date: 15.09.1998
End date: 06.08.2000
Approval date: 17.09.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: POSEIDON, OCEANOR
Budget: 116.230,39 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top