ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩΔΩΝ ΡΟΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΕΡΟΤΟΜΕΣ

Ref.No: 63040101
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: INST. NAT. POLYT. TOULOUSE
Budget: 8.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS TZAMPIRAS
Email: tzab@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top