ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΛΩΝ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ref.No: 62215400
Start date: 29.11.2006
End date: 14.11.2010
Approval date: 20.10.2006
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: DIMOS TRIKKAION
Budget: 150.000,00 €
Scientific Responsible: SOFIA DIVANI
Email: scharal@central.ntua.gr
Go to Top