ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ 9) ΤΠΠΛ

Ref.No: 63068500
Start date: 01.03.1997
End date: 30.09.1997
Approval date: 15.05.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, E.O.K.
Budget: 61.628,77 €
Scientific Responsible: Prof. SOLON XENOPOULOS
Go to Top