ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ Μ.Μ.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Ref.No: 65204800
Start date: 01.01.2014
End date: 31.12.2014
Approval date: 16.01.2015
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 22.500,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSIAMPAOU
Email: rondo@central.ntua.gr
Go to Top