ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ Μ.Μ.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ref.No: 65214400
Start date: 01.09.2017
End date: 28.02.2018
Approval date: 20.07.2017
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 22.500,00 €
Public key: 6ΟΚΙ46ΨΖΣ4-ΣΥΜ
Scientific Responsible: Lecturer BENARDOS
Email: abenardos@metal.ntua.gr
Go to Top