ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Ref.No: 65127400
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2003
Approval date: 18.10.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 140.000,00 €
Scientific Responsible: ELENI RELAKI