ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ -ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FMO ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL

Ref.No: 62230100
Start date: 07.11.2007
End date: 06.02.2008
Approval date: 30.10.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: FP FILTERS
Budget: 4.760,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top