ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ref.No: 62130300
Start date: 15.09.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 31.08.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: DEPA AE
Budget: 1.731,48 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top