ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΕΩΣ ΣΗΤΕΙΑ

Ref.No: 61104300
Start date: 20.11.1998
End date: 30.06.2000
Approval date: 26.11.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: INFRASTRUCTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCOPE
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, U.PE.HO.D.E.
Budget: 142.333,09 €
Scientific Responsible: Prof. PSARIANOS
Email: psari@survey.ntua.gr