ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL F2-21 DIESEL FUEL ENHANCER

Ref.No: 62067900
Start date: 01.02.1995
End date: 30.04.1995
Approval date: 03.03.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: CHEMO ELLAS LTD
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: Prof. CHOUNTALAS
Email: dx1961@central.ntua.gr
Go to Top