ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ

Ref.No: 61098600
Start date: 08.01.1998
End date: 15.04.2000
Approval date: 15.01.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: INFRASTRUCTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCOPE
Financier: UPOURGEIO AIGAIOU
Budget: 52.824,65 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top