ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

Ref.No: 62115800
Start date: 20.02.1999
End date: 20.03.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: VOULI TON ELLINON
Budget: 3.982,40 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top