ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ARROWS

Ref.No: 67021900
Start date: 18.09.1996
End date: 17.06.1997
Approval date: 12.06.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 6.110,14 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KANELLAIDIS
Email: g-kanel@central.ntua.gr
Go to Top