ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2001 -2003

Ref.No: 65116002
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2003
Approval date: 13.12.2001
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 190.458,00 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr