ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65083300
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.2001
Approval date: 09.09.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 293.470,29 €
Scientific Responsible: MARIANTHI-DIDO LOUKA-GIOVA
Email: didoy@central.ntua.gr
Go to Top