ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2001-2003

Ref.No: 65116004
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2003
Approval date: 28.02.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 300.513,58 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GERAKIS
Email: President@arch.ntua.gr
Go to Top