ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΑΤΜ ΕΤΟΥΣ 2007

Ref.No: 65165100
Start date: 25.09.2007
End date: 24.09.2012
Approval date: 30.11.2007
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 94.327,00 €
Scientific Responsible: Prof. AGGELOS SIOLAS
Email: Angelos@survey.ntua.gr
Go to Top