ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΜΜ

Ref.No: 65172800
Start date: 07.11.2008
End date: 31.12.2017
Approval date: 20.03.2009
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 207.282,89 €
Scientific Responsible: Prof. SPYROU
Email: spyrou@deslab.ntua.gr
Go to Top