ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΤΟΥΣ 2010

Ref.No: 65182100
Start date: 01.02.2010
End date: 31.12.2017
Approval date: 16.04.2010
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 61.950,78 €
Public key: -
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top