ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ ΕΤΟΥΣ 2007

Ref.No: 65164900
Start date: 12.10.2007
End date: 31.12.2010
Approval date: 30.10.2007
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 113.227,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS -ANDREAS STAFULOPATIS
Email: andreas@cs.ntua.gr
Go to Top