ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ref.No: 61097600
Start date: 01.02.1998
End date: 31.12.1998
Approval date: 15.01.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: UPOURGEIO AIGAIOU
Budget: 88.041,09 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top