ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.

Ref.No: 65137500
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2008
Approval date: 02.07.2004
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 48.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KURIAKI KURIAKI
Email: kkouli@math.ntua.gr
Go to Top