ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΤΩΝ

Ref.No: 65050700
Start date: 01.12.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 01.02.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 293.470,29 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top