ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ref.No: 63024300
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 14.04.1992
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: STRIDE, G.G.E.T.
Budget: 36.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top