ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ref.No: 62183602
Start date: 01.07.2004
End date: 31.12.2007
Approval date: 12.09.2008
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, MITERA A.E.
Budget: 34.510,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr