ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Ref.No: 62099400
Start date: 05.12.1997
End date: 04.12.1999
Approval date: 12.06.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: Π.Α.Β.Ε., PETROHIM K ZAFRANAS AE
Budget: 24.181,95 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PANAGIOTIS MAKRIS
Email: pamakris@central.ntua.gr
Go to Top