ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Ref.No: 61075200
Start date: 01.09.1996
End date: 30.12.1999
Approval date: 25.04.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,37 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS HATZIARGURIOU
Email: nh@power.ece.ntua.gr
Go to Top