ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ, ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ref.No: 62037500
Start date: 01.02.1998
End date: 31.07.1998
Approval date: 02.02.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: IATRIKI SHOLI PANEPIST.ATHINON
Budget: 8.804,12 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top