ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΗΖΕΛ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ref.No: 62061200
Start date: 01.02.1994
End date: 31.03.1996
Approval date: 25.02.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ETHYL CORP.
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top