ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΨΒ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΙΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Ref.No: 62113200
Start date: 01.11.1998
End date: 28.02.1999
Approval date: 14.01.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΥΠΕΡ, SIEMENS
Budget: 10.711,66 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS STASINOPOULOS
Email: stassin@cs.ntua.gr
Go to Top