ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ref.No: 67007400
Start date: 01.10.1995
End date: 30.09.1998
Approval date: 12.06.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: G.G.E.T.
Budget: 2.261,19 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top