ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ref.No: 61085300
Start date: 01.06.1996
End date: 31.05.1998
Approval date: 06.06.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 7.025,67 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top