ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ QSAR, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Ref.No: 63163900
Start date: 01.03.2006
End date: 01.03.2008
Approval date: 25.09.2007
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: IPE MESO CRC LTD
Budget: 1.892,00 €
Scientific Responsible: Prof. OLGA MARKOPOULOU-IGGLESI
Email: ojmark@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top