ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Ref.No: 61087000
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1998
Approval date: 23.05.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: G.G.E.T.
Budget: 28.613,36 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top