ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΒΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ref.No: 62095600
Start date: 26.07.1995
End date: 26.07.1997
Approval date: 27.02.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: Π.Α.Β.Ε., HELGECO
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top