ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ “ENDOS”

Ref.No: 63056600
Start date: 01.01.1995
End date: 30.06.1998
Approval date: 13.06.1995
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 81.900,00 €
Scientific Responsible: Prof. SERAFETINIDIS
Email: aseraf@central.ntua.gr
Go to Top