ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΗΡΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Ref.No: 61110800
Start date: 01.02.1999
End date: 30.04.2001
Approval date: 13.05.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top