ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ref.No: 61094800
Start date: 17.12.1997
End date: 17.06.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 145.443,87 €
Scientific Responsible: IOANNIS FRANTZESKAKIS
Go to Top