ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ref.No: 62065700
Start date: 11.03.1994
End date: 31.12.1994
Approval date: 24.06.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ΗΟΡΙΖΟΝ ΙΙ, ETHN. IDRUMA APOKAT. ANAPIRON
Budget: 34.922,96 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top