ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Ref.No: 61086100
Start date: 01.10.1997
End date: 31.08.2001
Approval date: 19.02.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, G.G.E.T.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. IOANNIS HANDRINOS
Email: jhandr@chemeng.ntua.gr
Go to Top