ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Ref.No: 61074500
Start date: 01.02.1998
End date: 30.10.2001
Approval date: 26.11.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, G.G.E.T.
Budget: 53.828,31 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top