ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Ref.No: 61071600
Start date: 01.07.1995
End date: 31.12.1997
Approval date: 26.10.1995
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 24.000,00 €
Scientific Responsible: LIAROKAPIS
Email: eliaro@central.ntua.gr