ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Ref.No: 61089600
Start date: 01.04.1996
End date: 31.03.1998
Approval date: 02.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 42.553,19 €
Scientific Responsible: Prof. ILIANA HALIKIA
Email: halikia@metal.ntua.gr
Go to Top