ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 61104601
Start date: 01.06.1999
End date: 14.09.2001
Approval date: 26.11.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., ELCO VAGIONIS AE
Budget: 21.875,51 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top