ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΕΡΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Ref.No: 61071300
Start date: 01.07.1995
End date: 30.01.1998
Approval date: 23.01.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PARISAKIS
Go to Top