ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΜΕΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ref.No: 61108400
Start date: 01.11.1998
End date: 28.02.1999
Approval date: 25.02.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 3.815,12 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top