ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ CONTAINERS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

Ref.No: 63085700
Start date: 01.10.1996
End date: 31.03.1997
Approval date: 16.01.1997
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: TRANSPORT, E.O.K.
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: PAPANIKOLAOU
Email: papa@deslab.naval.ntua.gr
Go to Top