ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ

Ref.No: 61114700
Start date: 18.10.1999
End date: 28.02.2001
Approval date: 21.10.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: Π.Α.Β.Ε., SINGULAR AE
Budget: 90.382,99 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr
Go to Top